פרויקטים

חלק מהפרויקטים שבוצעו במגוון חברות, תוך סיומם בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוחות. מגוון הפרויקטים כוונו לשיפור מצבם התחרותי של הארגונים באמצעות שיפור המועילות (אפקטיביות) והיעילות שלהם  
פלאפון תקשורת
 

פיתוח משאבי אנוש ביחידות המטה בחברה | פיתוח ויישום מודלי שכר, תמרוץ ושימור לאוכלוסיות מכירה ושירות | פיתוח והטמעת טכנולוגיות לניהול והנגשת המידע בעולמות התמרוץ ומשאבי האנוש | גיבוש מדיניות פרישה והובלת תהליכי קיטון ארגוני על כל היבטי התהליכים | גיבוש מדיניות שכר ותהליכי שכר ובונוס בחברה | יישום וניהול מדיניות השכר וההעסקה לרבות גיבוש נהלים בתחום | תכנון וניהול תקינת כ"א בחברה | בנייה ויישום מודל בונוס שנתי מבוסס ביצועים למנהלים בכירים

שטראוס גרופ
 

גיבוש מדיניות שכר ותגמול לקבוצת שטראוס מזון טרי | יישום משוב 360° בתהליך הערכת ביצועים | הובלת תהליך סקרי עמדות ותרבות ארגונית ותהליכים ארגוניים נגזרים | פיתוח מודל למיפוי, ניהול והעלאת ערך ההון האנושי בקבוצה | מיזוג מערכי השכר והתגמול בקבוצת החברות שטראוס ועלית ובכלל זה איחוד תנאי העסקה ויישום אסטרטגיית שכר ותמרוץ לחברה הממוזגת | גיבוש מדיניות Relocation לקבוצה | מתן פתרונות שכר והטבות במציאות מאוגדת (הסכמי עבודה קיבוציים)

אלביט מערכות

 

יישום מדידת תרבות ארגונית בתהליך מדידה והערכה, המבוסס על סקר עמדות עובדים וערכים ארגוניים | ניתוח מושכל של תוצאות הסקר בהלימה למבנה הארגוני 

 

לקוחות שונים
 

ייעוץ וליווי למנהלים בתחומי משאבי אנוש בניית מערכת מדדים ויעדים ארגוניים הנגזרת מחזון החברה ומחוברת למודל תגמול ותמרוץ בחברה בינונית | ייעוץ למנהלי משאבי אנוש בנושאי שכר ותגמול | בניית מדיניות שכר בפירמת ייעוץ גדולה | ניתוח ואבחון ארגוני מבוסס סקר עמדות ושביעות רצון עובדים ותהליך הערכה היקפי 360° | ניתוח ועיבוד סקרי ממשקים ושירות-פנים, סקרי עמדות עובדים ותרבות ארגונית | אבחון ארגוני מבוסס מחקרים וכלי מדידה ארגוניים ופיתוח מודלי מדידה ארגוניים